Phản hồi của bạn

Lõi Lọc Tinh Kháng Khẩn

Lõi 0.2 mic

Lõi Lọc Khuẩn 0.2micron

- Temperature range: 4,4 - 82,2 oC( 40o - 180oF)
- Pressure: 7 - 150 psi (0,5 – 10kg/cm2)
- Micron Rating: Khe lọc 0.2 micron
- Công dụng: lọc vi khuẩn,lọc vi sinh
- Ứng dụng: Lọc nước uống, lọc rượu, nước tương, nước mắm, thiết bị Y tế.